รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
A01001 Uno R3 ATmega16U2 Open Source Board Board Uno R3 ATmega16U2 Open Source Board Board

สินค้าหมด

A01002 Uno R3 ATmega16U2 Open Source Board พร้อมสาย USB For Arduino (Arduino-Compatible Board) Uno R3 ATmega16U2 Open Source Board พร้อมสาย USB For Arduino (Arduino-Compatible Board)

สินค้าหมด

A01003 Uno R3 SMD Open Source Board ราคาถูก Uno R3 SMD Open Source Board ราคาถูก

มีสินค้า

A01004 Uno R3 SMD Open Source Board ราคาถูก พร้อมสาย USB For Arduino (Arduino-Compatible Board) Uno R3 SMD Open Source Board ราคาถูก พร้อมสาย USB For Arduino (Arduino-Compatible Board)

มีสินค้า

A01005 MEGA 2560 R3 พร้อมสาย USB For Arduino MEGA 2560 R3 พร้อมสาย USB For Arduino

มีสินค้า

A01006 MEGA 2560 R3 CH340 พร้อมสาย USB For Arduino (ราคาถูก) MEGA 2560 R3 CH340 พร้อมสาย USB For Arduino (ราคาถูก)

มีสินค้า

A01008 Nano 3.0 Mini USB ชิฟ Open Source Board (พร้อมบัดกรี) Nano 3.0 Mini USB ชิฟ Open Source Board (พร้อมบัดกรี)

มีสินค้า

A01009 Nano 3.0 Mini USB ชิฟ Open Source Board Nano 3.0 Mini USB ชิฟ Open Source Board

มีสินค้า

A01010 Pro Micro ATMEGA32U4 Open Source Board Pro Micro ATMEGA32U4 Open Source Board

มีสินค้า

A01012 Pro mini 328 Pro mini 328

มีสินค้า

A01013 ATMEGA328P-PU ATMEGA328 Microcontroller DIP28 ATMEGA328P-PU ATMEGA328 Microcontroller DIP28

มีสินค้า

A01014 ATTINY85 DIP8 ATTINY85-20PU ขนาดเล็ก ATTINY85 DIP8 ATTINY85-20PU ขนาดเล็ก

สินค้าหมด

A01015 ATtiny85 TINY85 A81 Digispark kickstarter ATtiny85 TINY85 A81 Digispark kickstarter

มีสินค้า

A01016 ATTiny85 Digispark Development Board ATTiny85 Digispark Development Board

มีสินค้า

A01017 Development Board For ATtiny13A/ATtiny25/ATtiny45/ATtiny85 Development Board For ATtiny13A/ATtiny25/ATtiny45/ATtiny85

มีสินค้า

A01018 Wemos R3 Wifi ATmega328P+ESP8266 32M CH340 Wemos R3 Wifi ATmega328P+ESP8266 32M CH340

มีสินค้า

A01019 Mega2560 Pro ATmega2560 CH340G (Arduino-Compatible) Mega2560 Pro ATmega2560 CH340G (Arduino-Compatible)

มีสินค้า