รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
A02001 Board Sensor Shield V4 Board Sensor Shield V4

มีสินค้า

A02002 Board Sensor Shield V5 Board Sensor Shield V5

มีสินค้า

A02003 Uno ProtoShield พร้อม Breadboard Uno ProtoShield พร้อม Breadboard

มีสินค้า

A02004 USB Host Shield (แปลง Arduino ปกติให้เป็น Arduino ADK) USB Host Shield (แปลง Arduino ปกติให้เป็น Arduino ADK)

มีสินค้า

A02007 Case acrylic UNO R3 กล่องอะคริลิคแบบใส For Uno Case acrylic UNO R3 กล่องอะคริลิคแบบใส For Uno

มีสินค้า

A02008 Case acrylic Mega 2560 กล่องอะคริลิคแบบใส For Mega 2560 Case acrylic Mega 2560 กล่องอะคริลิคแบบใส For Mega 2560

มีสินค้า

A02011 Shield Nano 3.0 Expansion Uno Nano Shield For Nano 3.0 Shield Nano 3.0 Expansion Uno Nano Shield For Nano 3.0

มีสินค้า

A02012 Nano 3.0 Screw Shield Nano 3.0 Screw Shield

มีสินค้า

A02013 Screw Shield 1.0 Terminal IO for Arduino Uno Screw Shield 1.0 Terminal IO for Arduino Uno

สินค้าหมด

A02014 Funduino Nano Shield Funduino Nano Shield

มีสินค้า