รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C01001 DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น สำหรับ Arduino แถม R4.7K DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น สำหรับ Arduino แถม R4.7K

มีสินค้า

C01002 DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module สำหรับ Arduino Module with PCB DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module สำหรับ Arduino Module with PCB

มีสินค้า

C01003 DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module สำหรับ Arduino Module with PCB II DHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module สำหรับ Arduino Module with PCB II

มีสินค้า

C01004 DHT22 (AM2302) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น สำหรับ Arduino ความแม่นยำสูง แถม R4.7K DHT22 (AM2302) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น สำหรับ Arduino ความแม่นยำสูง แถม R4.7K

มีสินค้า

C01005 DHT22 (AM2302) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module DHT22 (AM2302) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Module

มีสินค้า

C01006 DHT22 / AM2302 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Arduino พร้อมเคส อย่างดี (AAM2302B) DHT22 / AM2302 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้น Arduino พร้อมเคส อย่างดี (AAM2302B)

สินค้าหมด

C01007 DHT21 (AM2301A) เซนเซอร์วัดความชื้น และ อุณหภูมิ พร้อมเคส แม่นยำสูง แถม R4.7K DHT21 (AM2301A) เซนเซอร์วัดความชื้น และ อุณหภูมิ พร้อมเคส แม่นยำสูง แถม R4.7K

มีสินค้า

C01008 AMT1001 AHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ สำหรับ Arduino แบบ analog AMT1001 AHT11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ สำหรับ Arduino แบบ analog

มีสินค้า

C01009 IC DS18B20 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ IC DS18B20 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

มีสินค้า

C01010 DS18B20 Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

มีสินค้า

C01011 DS18B20 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สายยาว 1 เมตร (แบบวัดในน้ำ) DS18B20 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สายยาว 1 เมตร (แบบวัดในน้ำ)

มีสินค้า

C01013 DS18B20 เซนเซอร์อุณหถูมิ สายยาว 3 เมตร (แบบวัดในน้ำ) DS18B20 เซนเซอร์อุณหถูมิ สายยาว 3 เมตร (แบบวัดในน้ำ)

มีสินค้า

C01014 LM35 Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบ analog Arduino LM35 Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบ analog Arduino

มีสินค้า

C01015 NTC thermistor 10K Arduino วัดอุณหภูมิในน้ำ NTC thermistor 10K Arduino วัดอุณหภูมิในน้ำ

มีสินค้า

C01016 NTC Thermistor Sensor Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ NTC Thermistor Sensor Module เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

มีสินค้า

C01017 GY-906 Infrared Temperature Sensor Module (GY-906 MLX90614ESF) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส ราคาถูก GY-906 Infrared Temperature Sensor Module (GY-906 MLX90614ESF) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส ราคาถูก

มีสินค้า

C01018 HTU21D Temperature Humidity Sensor (เซ็นเซอร์ วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ สูง) HTU21D Temperature Humidity Sensor (เซ็นเซอร์ วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ สูง)

มีสินค้า

C01019 SHT20 I2C Sensor วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ความแม่นยำสูง SHT20 I2C Sensor วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ความแม่นยำสูง

มีสินค้า

C01020 Sensor วัดอุณหภูมิในน้ำ พร้อมหน้าจอแสดงผล Sensor วัดอุณหภูมิในน้ำ พร้อมหน้าจอแสดงผล

มีสินค้า

C01021 Temperature Sensor Probe with MAX6675 Module พร้อมThermocouple Type K 0-800 C Temperature Sensor Probe with MAX6675 Module พร้อมThermocouple Type K 0-800 C

มีสินค้า

C01022 Temperature Sensor Probe with MAX6675 Module วัดอุณหภูมิ Temperature Sensor Probe with MAX6675 Module วัดอุณหภูมิ

มีสินค้า

C01023 Temperature Sensor Thermocouple เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermocouple K-Type วัดได้ 0-800C Temperature Sensor Thermocouple เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermocouple K-Type วัดได้ 0-800C

มีสินค้า

C01024 BMP180 (GY-68) Barometric Pressure Sensor (วัดความกดอากาศ) BMP180 (GY-68) Barometric Pressure Sensor (วัดความกดอากาศ)

มีสินค้า

C01025 GY-BMP280 3.3 High Precision Atmospheric Pressure Sensor Module (GY-BME280) for Arduino GY-BMP280 3.3 High Precision Atmospheric Pressure Sensor Module (GY-BME280) for Arduino

สินค้าหมด

C01026 Turbidity EC Sensor เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ Turbidity EC Sensor เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ

มีสินค้า

C01027 DS18B20 Adapter Plugable Temlnal DS18B20 Adapter Plugable Temlnal

มีสินค้า

C01028 AM2320 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C For Arduino AM2320 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C For Arduino

มีสินค้า

C01029 AM2320 Module เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C For Arduino AM2320 Module เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C For Arduino

สินค้าหมด

C01030 GY-63 MS5611 High-Resolution Atmospheric Pressure Height Sensor Module for Arduino GY-63 MS5611 High-Resolution Atmospheric Pressure Height Sensor Module for Arduino

มีสินค้า