รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C04001 LDR Photoresistor Sensor วัดแสง LDR Photoresistor Sensor วัดแสง

มีสินค้า

C04002 LDR Photoresistor Sensor วัดแสง (7MM) LDR Photoresistor Sensor วัดแสง (7MM)

มีสินค้า

C04003 LDR Photoresistor Sensor วัดแสง (10MM) LDR Photoresistor Sensor วัดแสง (10MM)

สินค้าหมด

C04004 LDR Photoresistor Sensor Module วัดแสง แบบ Analog และ Digital (T88) LDR Photoresistor Sensor Module วัดแสง แบบ Analog และ Digital (T88)

มีสินค้า

C04005 LDR Photoresistor Sensor วัดแสง แบบ Analog (KY-018) LDR Photoresistor Sensor วัดแสง แบบ Analog (KY-018)

มีสินค้า

C04006 Infrared IR Flame Detector ตรวจจับเปลวไฟด้วย Infrared Arduino Infrared IR Flame Detector ตรวจจับเปลวไฟด้วย Infrared Arduino

มีสินค้า

C04007 Photoelectric infrared reflective Switch ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส K63 Photoelectric infrared reflective Switch ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส K63

มีสินค้า

C04008 GY-30 Ambient Light Illuminace Level Sensor Module (BH1750FVI) Sensor วัดความสว่างในช่วงคลื่นของแสงที่ตามองเห็น GY-30 Ambient Light Illuminace Level Sensor Module (BH1750FVI) Sensor วัดความสว่างในช่วงคลื่นของแสงที่ตามองเห็น

มีสินค้า

C04009 GY-8511 วัดแสง UV Sensor Module (gyml8511) For Arduino GY-8511 วัดแสง UV Sensor Module (gyml8511) For Arduino

มีสินค้า

C04010 UVM-30A UV Ultra Violet sensor module เซนเซอร์วัดแสงอัลตราไวโอเลต UVM-30A UV Ultra Violet sensor module เซนเซอร์วัดแสงอัลตราไวโอเลต

มีสินค้า

C04011 GY-2561 TSL2561 Module เซนเซอร์วัดแสงช่วงกว้าง GY-2561 TSL2561 Module เซนเซอร์วัดแสงช่วงกว้าง

สินค้าหมด

C04012 CJMCU-TEMT6000 light intensity module Visible light CJMCU-TEMT6000 light intensity module Visible light

มีสินค้า

C04013 GUVA-S12SD UV Detection Sensor Module 240nm-370nm For Arduino GUVA-S12SD UV Detection Sensor Module 240nm-370nm For Arduino

มีสินค้า

C04019 TCS230 TCS3200 โมดูล วัดค่าสี อ่านค่าสี RGB Colour Sensor For Arduino TCS230 TCS3200 โมดูล วัดค่าสี อ่านค่าสี RGB Colour Sensor For Arduino

มีสินค้า

C04015 TCS230 TCS3200 โมดูล วัดค่าสี อ่านค่าสี RGB Colour Sensor II For Arduino TCS230 TCS3200 โมดูล วัดค่าสี อ่านค่าสี RGB Colour Sensor II For Arduino

มีสินค้า

C04016 A3144 A3144E OH3144E Hall Effect Sensor Module A3144 A3144E OH3144E Hall Effect Sensor Module

มีสินค้า

C04017 LJ12A34Z/BX เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ ระยะตรวจจับ 4 mm Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V LJ12A34Z/BX เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ ระยะตรวจจับ 4 mm Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V

มีสินค้า

C04018 SN04N SN04P SN04Y NPN Inductive Proximity Switch เซนเซอร์ตรวจจับโลหะ SN04N SN04P SN04Y NPN Inductive Proximity Switch เซนเซอร์ตรวจจับโลหะ

มีสินค้า

C04020 BH1750FVI Chip Light Intensity Light Sensor Module Light Ball + สายไฟ BH1750FVI Chip Light Intensity Light Sensor Module Light Ball + สายไฟ

มีสินค้า

C04022 5 Way Fire Extinguisher Sensor 5 เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ 5 Way Fire Extinguisher Sensor 5 เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ

มีสินค้า

C04021 GY-302 Sensor วัดความเข้มแสง Ambient Light Sensor Module (BH1750FVI) GY-302 Sensor วัดความเข้มแสง Ambient Light Sensor Module (BH1750FVI)

สินค้าหมด

C04024 A3144 A3144E OH3144E Hall Effect Sensor A3144 A3144E OH3144E Hall Effect Sensor

มีสินค้า

C04023 49E (A1302) Linear Hall-Effect Sensor 49E (A1302) Linear Hall-Effect Sensor

มีสินค้า