รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C05001 GP2Y1010AU0F Dust Sensor ตรวจจับควันและฝุ่นละออง GP2Y1010AU0F Dust Sensor ตรวจจับควันและฝุ่นละออง

มีสินค้า

C05002 MQ-135 Sensor Module (ตรวจวัดแก๊สที่เป็นอัตรายต่อมนุษย์) MQ-135 Sensor Module (ตรวจวัดแก๊สที่เป็นอัตรายต่อมนุษย์)

มีสินค้า

C05003 MQ-2 Sensor Gas Sensor Smoke (ตรวจจับ ควัน) MQ-2 Sensor Gas Sensor Smoke (ตรวจจับ ควัน)

มีสินค้า

C05004 MQ-3 Alcohol Sensor (ตรวจจับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ) MQ-3 Alcohol Sensor (ตรวจจับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ)

มีสินค้า

C05005 MQ-4 Methane CNG NGV Gas (Sensor ตรวจจับ CNG NGV) MQ-4 Methane CNG NGV Gas (Sensor ตรวจจับ CNG NGV)

มีสินค้า

C05006 MQ-5 Gas Sensor (LPG, Methane) (ตรวจวัด LPG) MQ-5 Gas Sensor (LPG, Methane) (ตรวจวัด LPG)

มีสินค้า

C05007 MQ-6 ตรวจจับแก๊ส LPG, Butane Gas MQ-6 ตรวจจับแก๊ส LPG, Butane Gas

มีสินค้า

C05008 MQ-7 Carbon Monoxide (วัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO) MQ-7 Carbon Monoxide (วัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO)

มีสินค้า

C05009 MQ-8 Hydrogen (โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส Hydrogen) MQ-8 Hydrogen (โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส Hydrogen)

มีสินค้า

C05010 MQ-9 Carbon monoxide MQ-9 Carbon monoxide

มีสินค้า

C05012 TMP-300E Sensor Module ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย กลิ่น TMP-300E Sensor Module ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย กลิ่น

สินค้าหมด

C05013 PM2.5 PMS5003 G7 + Adapter Module Air Particle Dust laser Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ PM2.5 PMS5003 G7 + Adapter Module Air Particle Dust laser Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ

มีสินค้า