รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C05001 GP2Y1010AU0F Dust Sensor ตรวจจับควันและฝุ่นละออง GP2Y1010AU0F Dust Sensor ตรวจจับควันและฝุ่นละออง

สินค้าหมด

C05002 MQ-135 Sensor Module (ตรวจวัดแก๊สที่เป็นอัตรายต่อมนุษย์) MQ-135 Sensor Module (ตรวจวัดแก๊สที่เป็นอัตรายต่อมนุษย์)

มีสินค้า

C05003 MQ-2 Sensor Gas Sensor Smoke (ตรวจจับ ควัน) MQ-2 Sensor Gas Sensor Smoke (ตรวจจับ ควัน)

มีสินค้า

C05004 MQ-3 Alcohol Sensor (ตรวจจับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ) MQ-3 Alcohol Sensor (ตรวจจับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ)

มีสินค้า

C05005 MQ-4 Methane CNG NGV Gas (Sensor ตรวจจับ CNG NGV) MQ-4 Methane CNG NGV Gas (Sensor ตรวจจับ CNG NGV)

มีสินค้า

C05006 MQ-5 Gas Sensor (LPG, Methane) (ตรวจวัด LPG) MQ-5 Gas Sensor (LPG, Methane) (ตรวจวัด LPG)

มีสินค้า

C05007 MQ-6 ตรวจจับแก๊ส LPG, Butane Gas MQ-6 ตรวจจับแก๊ส LPG, Butane Gas

มีสินค้า

C05008 MQ-7 Carbon Monoxide (วัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO) MQ-7 Carbon Monoxide (วัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO)

มีสินค้า

C05009 MQ-8 Hydrogen (โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส Hydrogen) MQ-8 Hydrogen (โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส Hydrogen)

มีสินค้า

C05010 MQ-9 Carbon monoxide MQ-9 Carbon monoxide

มีสินค้า

C05012 TMP-300E Sensor Module ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย กลิ่น TMP-300E Sensor Module ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย กลิ่น

มีสินค้า

C05013 PM2.5 PMS5003 G7 + Adapter Module Air Particle Dust laser Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ PM2.5 PMS5003 G7 + Adapter Module Air Particle Dust laser Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ

สินค้าหมด

C05014 Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS5003, PMS3003) Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS5003, PMS3003)

สินค้าหมด

C05015 สายแพร สำหรับต่อ Sensor PMS5003 PMS3003 สายแพร สำหรับต่อ Sensor PMS5003 PMS3003

มีสินค้า

C05016 Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS7003) 2.54mm Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS7003) 2.54mm

สินค้าหมด

C05017 PM2.5 PMS3003 Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ PM2.5 PMS3003 Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง วัดคุณภาพอากาศ

สินค้าหมด

C05018 Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS7003) Breadboard Pin Adapter สำหรับ PM2.5 Sensor Module (PMS7003)

มีสินค้า