รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C20001 HC-SR501 PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Sensor HC-SR501 PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Sensor

มีสินค้า

C20002 Mini IR Infrared Pyroelectric PIR Sensor Detector Module Mini IR Infrared Pyroelectric PIR Sensor Detector Module

มีสินค้า

C20003 801S shock sensors vibration sensors วัดความสั่นไหว (Digital และ Analog) 801S shock sensors vibration sensors วัดความสั่นไหว (Digital และ Analog)

มีสินค้า

C20005 SW420 Vibration Sensor Module ตรวจจับความสั่น SW420 Vibration Sensor Module ตรวจจับความสั่น

มีสินค้า

C20006 SW-520D Metal Ball Tilt Switch วัดการเอียง SW-520D Metal Ball Tilt Switch วัดการเอียง

มีสินค้า

C20007 SW-520D Metal Ball Tilt Switch วัดการเอียง Module แบบ Digital SW-520D Metal Ball Tilt Switch วัดการเอียง Module แบบ Digital

มีสินค้า

C20009 H92B4 เซนเซอร์ก้ามปู เซนเซอร์นับจำนวน Counter motor speed sensor H92B4 เซนเซอร์ก้ามปู เซนเซอร์นับจำนวน Counter motor speed sensor

มีสินค้า

C20010 Counter module motor speed เซนเซอร์นับจำนวน (ก้ามปู) Counter module motor speed เซนเซอร์นับจำนวน (ก้ามปู)

มีสินค้า

C20011 Counter module motor speed sensor เซนเซอร์นับจำนวน (ก้ามปู) Counter module motor speed sensor เซนเซอร์นับจำนวน (ก้ามปู)

มีสินค้า

C20013 HB100 Doppler Sensor Microwave Radar Technology HB100 Doppler Sensor Microwave Radar Technology

มีสินค้า

C20014 HB100 backplane Microwave Doppler wireless radar detector probe sensor module 10.525GHz เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แบบไมโคร HB100 backplane Microwave Doppler wireless radar detector probe sensor module 10.525GHz เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แบบไมโคร

มีสินค้า